BKP lægger stor vægt på kvalitetssikring af sine produkter

Produktionen af Berolina-lineren til verdensmarkedet er certificeret efter DIN EN ISO 9001:2008 og bliver jævnligt kontrolleret af TÜV. Berolina-lineren er godkendt i adskillige lande. I Tyskland var det DIBt (det tyske Institut for Byggeteknik), der foretog typegodkendelsen. Ikke kun produktionen, men også installationen af lineren er underkastet en omfattende kvalitetskontrol, f.eks. ved tv-kontrol under og efter hærdningen vha. kameraer. Samtlige installationsskridt kan dokumenteres elektronisk vha. en særlig software.

Her finder du vores certifikater

Aktuelt

Aktuelt
Newsletter

Job site:
Installation af Berolina-liner system 354 m. Læs mere ...

Berolina-linersystem:
DN 1.200 installeret i Canada. Her kan du læse mere...


Rørbeklædning:

Byggeriet af den nordeuropæiske naturgasledning. Her finder du fotos og en video...


Downloads:

Godkendelser og dataark er nu online. Gå til download sektionen...