Den patenterede vægopbygning for vores strømpeforing-liner

Lige fra starten af har maksimen for udviklingen af BKPs linertype været: optimal gavn for hver eneste bruger. På den måde blev der skabt en innovativ og fleksibel produktionsmetode, der tillader et stort antal af individuelle parametre – for et produkt, som forener de kendte lineres udmærkede egenskaber i sig og derudover byder på nye kvaliteter. Berolina-linerne er sømløse. Alt efter hvilke krav der stilles til dem, bliver de fremstillet af glasfiber- eller polyesterbaner eller som sandwich af begge materialer. De er lyshærdende og har, teoretisk set, en uendelig ekspansionsevne. Det er den ingeniørmæssige vægopbygning, der muliggør denne specielle egenskab.

Glasfiberkomplekserne i Berolina-lineren er placeret således, at de overlapper hinanden og er forskudt. Dette giver afgørende fordele.  

Også ved tværsnits- og/eller profilovergange kan Berolina-lineren lægges i ét stykke og tilpasser sig uden problemer til de givne forhold.  
Den gennemgående fiberorientering i rundtgående retning optimerer kraftstrømmen, uden at indskrænke udvidelsen.

Ud over de allerede nævnte fordele ved Berolina-lineren er der en ting, der er særlig vigtig for os: kvalitetssikringen. Eksternt er vores strømpeforing GFP liners ydeevne allerede blevet dokumenteret med fremragende resultater ved 10.000-timers-tests, højtryksskylleforsøg efter Hamburg-modellen (60 skylninger), indsivningstest (CP308) samt andre tests, der er almindelige på verdensmarkedet. For at sikre en så ensartet kvalitet på højeste niveau som muligt, gennemfører vi detaljerede undersøgelser for hvert produktionsbatch før udleveringen. Undersøgelserne begynder med en permanent visuel og online kontrol af lineren, der udføres af vores faglærte produktions- og kvalitetssikringsmedarbejdere. Hvert produktionsbatch af Berolina-lineren undersøges efter kriterierne målfasthed, imprægneringskvalitet og harpiksens viskositet. Derefter hærdes Berolina-lineren praksisnært ved hjælp af en UV-lyskilde. For de således opnåede linerrør er de vigtigste prøvekriterier:

Tæthedsprøvning efter DIN/EN 1610
Måling af vægtykkelse
Måling af begyndelsesringstivhed efter DIN 53769, del 3
Måling af harpiksindhold
3-punkts bøjeprøvning efter ISO 178
Barcol-hårdhed

Kun produktionsbatch, der lever op til vores høje krav og består samtlige prøvninger, udleveres. På den måde sikres Berolina-linerens konstant højt kvalitetsniveau.

Aktuelt

Aktuelt
Newsletter

Job site:
Installation af Berolina-liner system 354 m. Læs mere ...

Berolina-linersystem:
DN 1.200 installeret i Canada. Her kan du læse mere...


Rørbeklædning:

Byggeriet af den nordeuropæiske naturgasledning. Her finder du fotos og en video...


Downloads:

Godkendelser og dataark er nu online. Gå til download sektionen...