Den rustning lavet af glasfiber forstærket plast (GRP)

Vores rørbeklædning sørger for optimale arbejdsresultater inden for den opgravningsfri rørgennempresning.  Den enorme slidstyrke, som traditionelle PE/PP-beklædningsmetoder ikke kan byde på, afværger skader under installationsprocessen. På den måde sikrer man sig en tidsbesparende og omkostningseffektiv funktion på stedet, eftersom en udskiftning af beskadigede rør og etableringen af en katodisk beskyttelse bortfalder.

Den hårde coating af glasfibre og syntetisk harpiks lægger sig om røret som et yderligere beskyttelsesskjold. GFP hærdningen sker uden iblanding af hærdere og acceleratorer, hvilket muliggør en hurtig og fuldstændig hærdning af plasten på ethvert tidspunkt. Således byder den kun 5 mm tykke armering på den størst mulige sikkerhed mht. krav til elektrisk gennemslagsstyrke (25 kV). En sikkerhed, der i hvert fald gør sig betalt, for hvis den endelige afprøvning med henblik på elektrisk gennemslagsstyrke viser problemer, skal det defekte sted findes, udbedres og hele arbejdsprocessen gentages.

Partielle beklædninger
Svejsesømme er særligt udsatte for beskadigelser gennem miljøpåvirkninger, eftersom de først kan beklædes senere. Hertil kommer at denne proces skal foregå direkte på stedet. Brugen af GFP gør det muligt for os at gennemføre denne arbejdsproces i løbet af meget kort tid og undgå efterfølgende beskadigelser af grænsefladerne. Arbejdet i det lystætte telt og den målrettede anvendelse af UV-lamper sørger for en kontrolleret hærdning af materialet. Ved denne hærdningsproces „udefra og indefter” undgår man derudover en dannelse af dampe.

 

Fordelene ved partiel og komplet rørbeklædning


 

Behov for glidesko af GFP
Glidesko, der også kaldes afstandsholdere, bruges som værn under fremføringen i  en allerede eksisterende rørledning. For tiden anvendes glidesko af polyethylen. Men disse kan knække allerede under indføringen eller kan ikke holde til belastningen i længden, når det drejer sig om store dimensioner.

En meget omkostnings- og tidsintensiv og derudover også ressourcespildende mulighed er, at trække den sammensvejsede rørledning, der kan være flere hundrede meter lang, på plads.
Disse betydelige omkostninger kan undgås med BKP glidesko.

Udførlige tests af disse afstandsholdere på prøvebyggepladser viste i midten af 2010, at de holder til belastningen. Der var kun minimalt slid på den 10-dobbelte lokale forhøjelse af tykkelsen på rørets yderside. BKP glidesko muliggør en sikker og hurtig fremføring i den eksisterende ledning.

Aktuelt

Aktuelt
Newsletter

Job site:
Installation af Berolina-liner system 354 m. Læs mere ...

Berolina-linersystem:
DN 1.200 installeret i Canada. Her kan du læse mere...


Rørbeklædning:

Byggeriet af den nordeuropæiske naturgasledning. Her finder du fotos og en video...


Downloads:

Godkendelser og dataark er nu online. Gå til download sektionen...